The Arrangement Part 1 Cặc khủng như này mà có thể chui vào mồm. Ông xuống núi cùng với mười tám vị La Hán, tìm thấy Shuanger trong bụi cây. Trở về Bắc Kinh một mình. Mười tám vị La Hán, anh ta đi trên con đường Fan Yi và bị lừa đến. Đảo Thần Long đúng lúc để thay đổi tôn giáo của mình. Ngụy Vô Tiện vừa mới đến nên không bị trúng độc, mà là ẩn ẩn sợ hãi. Sứ giả của Bailong, Zhong Zhiling, lên sân khấu và nói lớn. Giáo phái của tôi, Shenlong, đã sụp đổ cho đến thời điểm này. Vì người vợ duy nhất của thủ lĩnh Tô Quân. Hôm nay chúng ta sẽ xem cách tôi trừng phạt cô ấy. Anh bước đến chỗ Sử Quân, kéo mạnh cổ áo. Vừa nghe thấy hai bầu vú đầy đặn xuất hiện trước mặt hàng trăm người này…

Part 1 Cặc khủng như này mà có thể chui vào

Part 1 Cặc khủng như này mà có thể chui vào